Smlouva: MENDELU - Silážní žlaby Žabčice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10
Datum uzavření smlouvy: 07.04.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 10 957 053,00
Cena v Kč vč. DPH: 13 258 034,00
Zadávací řízení: MENDELU - Silážní žlaby Žabčice

Název (předmět)

MENDELU - Silážní žlaby Žabčice

Stručný popis

Jedná se o ryze technologickou stavbu silážních žlabů, danou požadavky zadavatele na kapacitu a způsoby naskladnění a následného vyskladňování kukuřičné siláže a travních senáží. Je navržen nezastřešený průjezdný dvoukomorový žlab se šířkou komory 14 m a výškou stěny 4,5 resp. 5,5 m, délky 69,7 m. Zbylé objekty oplocení a zpevněných ploch jsou objekty doprovodným, umožňující provoz hlavního objektu silážního žlabu.

Zadavatel

  • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
  • IČO: 62156489
  • Poštovní adresa:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy