Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratoř ovocnářsko-fytopatologická
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2018 28.03.2018 10:00
Konfokální a rastrovací elektronový mikroskop - rozděleno na části, opakované řízení
nadlimitní Příjem nabídek 12.03.2018 23.04.2018 10:00
Zařízení pro analýzu spermatu pro laboratoř reprodukce zvířat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.03.2018 22.03.2018 10:00
Bezpilotní letecký systém s příslušenstvím
podlimitní Příjem nabídek 07.03.2018 29.03.2018 10:00
Rekonstrukce výukových laboratoří pro ZF MENDELU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.03.2018 19.03.2018 14:00
Stavební úpravy děkanátu AF - II. etapa, Interiér
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2018 27.03.2018 10:00
Průtokový cytometr
podlimitní Hodnocení 21.02.2018 09.03.2018 14:00
„Dodávka propagačních materiálů pro PEF a ZF 2018“
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.02.2018 16.03.2018 10:00
Laboratoř analýzy potravin
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.02.2018 02.03.2018 10:00
Mikrotom - kryostat
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2018 28.02.2018 10:00
Hodnocení vnitřní kvality rostlin – dodávka přístrojů I – rozděleno na části
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2018 19.02.2018 10:00
Nákup zahraniční odborné literatury 012018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.01.2018 05.02.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávku přípravků na ochranu rostlin – rozděleno na části
podlimitní Příjem nabídek 22.01.2018 22.03.2018 10:00
Hodnocení vnitřní kvality rostlin – dodávka přístrojů II – rozděleno na části
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.01.2018 28.02.2018 10:30
Dodávka železného koně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2016 29.04.2016 10:00
všechny zakázky