Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výukový modulární systém pro robotiku včetně příslušenství - opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2020 05.02.2020 10:00
Nákup odborné literatury 012020 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 30.01.2020 10:00
Dodávka chemicky odolného nábytku, digestoře a skříní na chemikálie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 27.01.2020 10:00
Systém detekce říje a monitoringu zdraví včetně pozičního systému zvířat
podlimitní Příjem nabídek 13.01.2020 30.01.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku osiva kukuřice
podlimitní Příjem nabídek 13.01.2020 03.02.2020 10:00
Termocycler pro kvantitativní PCR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2020 20.01.2020 13:00
Sokolnice – ohradní zeď obory, obnova dvou porušených míst
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2020 28.01.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku hnojiv 2020
podlimitní Příjem nabídek 09.01.2020 28.01.2020 10:00
Dodávka cytoflowmetru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.01.2020 27.01.2020 10:00
Ekonomický, mzdový a personální informační systém pro Mendelovu univerzitu v Brně
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2019 24.01.2020 14:00
Závorový systém - ul. Erbenova - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.12.2019 17.01.2020 11:00
Laboratoř tepelného využití biopaliv - opakované řízení II
podlimitní Hodnocení 19.12.2019 10.01.2020 13:00
Rámcová dohoda na zajištění tiskařských a souvisejících služeb
podlimitní Hodnocení 18.12.2019 14.01.2020 10:00
Rekonstrukce chodeb obj. A - I. etapa - projektová dokumentace
podlimitní Příjem nabídek 17.12.2019 21.01.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček pro pipety Mettler Toledo - rozděleno na části
nadlimitní Hodnocení 09.12.2019 16.01.2020 10:00
všechny zakázky