Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce klimatizace - větev c1, a1 budovy Q
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2020 08.06.2020 09:00
Výmalba v objektu SKM MENDELU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2020 04.06.2020 10:00
Dodávka malotraktoru s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2020 27.05.2020 10:00
Dodávka obvodových dendrometrů s datalogery
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2020 26.05.2020 10:00
Dodávka skenovacího elektronového mikroskopu (SEM)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2020 29.05.2020 10:00
Rekonstrukce chodeb obj. A – I. etapa, rekonstrukce bytu na kanceláře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2020 01.06.2020 10:00
Dodávka licencí softwaru EndNote X9 pro generování a správu bibliografických citací
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2020 25.05.2020 10:00
Dodávka automatického extraktoru včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2020 22.05.2020 10:00
Pronájem multifunkčních tiskových, kopírovacích a skenovacích zařízení
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2020 05.06.2020 10:00
Úprava stavebního oddělení - rozšíření spisovny
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 19.05.2020 14:00
Rámcová dohoda na dodávku informačních technologií 2020-2021 – mobilní zařízení – opakované řízení
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2020 27.05.2020 10:00
Objekt R – technologie válcových dynamometrů
nadlimitní Hodnocení 23.04.2020 25.05.2020 10:00
Dodávka outdoorových exponátů 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2020 19.05.2020 10:00
Budova Z - rekonstrukce osvětlení 1.NP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.04.2020 07.05.2020 10:00
Dodávka HPLC
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2020 04.05.2020 10:00
všechny zakázky