Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba stínoviště a kontejnerovny
podlimitní Příjem nabídek 17.08.2018 05.09.2018 10:00
Nákup odborné literatury 052018 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 28.08.2018 10:00
Realizace vybavení učeben z projektu Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně - rozdělena na části IV
podlimitní Příjem nabídek 14.08.2018 31.08.2018 10:00
Box s řízeným klimatem - opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 13.08.2018 31.08.2018 10:00
Dodávka distribuovaného měřícího systému - opakování II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2018 28.08.2018 10:00
Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2018-2019, rozděleno na části 1 a 2
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2018 27.08.2018 13:00
Dodávka propagačních předmětů pro LDF 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2018 13.08.2018 10:00
Systém pro velmi rychlý sběr dat – opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2018 15.08.2018 10:00
Výměna podlahové krytiny obj. Q - děkanát PEF
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2018 14.08.2018 10:00
Dodávka přístrojů a zařízení pro centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně – děleno na části-opakování
podlimitní Hodnocení 31.07.2018 16.08.2018 09:00
„Laboratoř inteligentních budov – Prototypování DPS“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2018 28.08.2018 10:30
Součinnost při zpracování digitálních výstupů projektu
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2018 09.08.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávky OOPP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.07.2018 02.08.2018 10:00
Přístroj na stanovení křivky zrnitosti zemin
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2018 27.07.2018 10:00
Digitální a fluorescenční mikroskop – rozděleno na 2 části
nadlimitní Příjem nabídek 12.07.2018 05.09.2018 14:00
všechny zakázky