Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava lesní cesty Padouchová, k. ú. Habrůvka
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2018 15.06.2018 10:00
Vybavení mobilní výukové laboratoře precizního zemědělství - rozděleno na části
podlimitní Příjem nabídek 24.05.2018 15.06.2018 13:00
Mikropočítačová technika a HMI nástroj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2018 13.06.2018 10:00
Stavební úpravy učeben B11 a B12
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2018 11.06.2018 10:00
Mikrobiologický analyzátor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2018 11.06.2018 11:15
Rekonstrukce laboratoří AF MENDELU v budovách C, J a Q
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2018 06.06.2018 11:00
Realizace vybavení učeben z projektu Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně - rozdělena na části II
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2018 08.06.2018 10:00
Konfokální a rastrovací elektronový mikroskop – rozděleno na části II.
nadlimitní Příjem nabídek 21.05.2018 28.06.2018 14:00
Správa mobilních zařízení, telefony, chytré hodinky - rozděleno na části
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2018 04.06.2018 10:00
Stavební úpravy laboratoře virtuální reality - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2018 06.06.2018 10:00
Eye-tracker 500 Hz+
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2018 05.06.2018 11:00
„Dodávka přístrojů a zařízení pro centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně-děleno na části"
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2018 07.06.2018 10:00
Rámcová smlouva na překlady z/do anglického jazyka pro projekt ESF
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2018 29.05.2018 10:00
Dodávka propagačních materiálů ESF 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2018 04.06.2018 10:00
Rekonstrukce učebny mikrobiologie A36
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2018 24.05.2018 10:00
všechny zakázky