Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na sekvenování nukleových kyselin na platformě Illumina - rozděleno na části / Framework Agreement to Nucleic Acid Sequencing on the Illumina Sequencing Platform - divided into parts
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2020 07.09.2020 10:00
Dodávka sazenic pro podzimní umělou obnovu lesa 2020
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2020 24.08.2020 10:00
Dodávka licencí v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2020 20.08.2020 09:00
Dodávka výměnného systému pro rostlinnou výrobu ŠZP Žabčice
podlimitní Příjem nabídek 03.08.2020 20.08.2020 10:00
Dodávka Wi-Fi a kamer včetně příslušenství pro SKM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 17.08.2020 11:00
Rámcová dohoda na dodávku OOPP 2020-21
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2020 10.08.2020 10:00
Dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky
nadlimitní Příjem nabídek 24.07.2020 17.08.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro MENDELU 2020-22 - rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 16.07.2020 03.08.2020 10:00
Vybudování laboratoří pro UEL - budova T MENDELU
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.07.2020 05.08.2020 10:00
Sada na terénní měření ekofyziologických parametrů dřevin – rozděleno na části, opakované řízení
podlimitní Hodnocení 09.07.2020 27.07.2020 10:00
Dodávka osobních vozidel pro potřeby Mendelovy univerzity v Brně
podlimitní Hodnocení 09.07.2020 30.07.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení - rozděleno na části
nadlimitní Hodnocení 08.07.2020 10.08.2020 10:00
Modernizace odpadového hospodářství – polopodzemní kontejnery pro koleje JAK
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2020 14.07.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek pro MENDELU - rozděleno na části
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2020 20.08.2020 10:00
Rámcová dohoda - tonery, náplně a další spotřební materiál, rozděleno na části
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2020 17.07.2020 10:00
všechny zakázky