Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy tělocvičny BG 05
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.08.2019 03.09.2019 10:00
Nákup odborné literatury 082019 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 27.08.2019 10:00
Dodávka přístrojů pro technologickou laboratoř – rozděleno na části
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2019 27.08.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno na části 1 - 5
podlimitní Hodnocení 30.07.2019 19.08.2019 09:00
Závorový systém - ul. Erbenova
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2019 08.08.2019 10:00
Dodávka Destičkového readeru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.07.2019 14.08.2019 10:00
Dodávka strojů pro přípravu dílců z masivního dřeva - rozděleno na části – opakované řízení III
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2019 26.08.2019 11:00
Dodávka prádla pro koleje J.A.Komenského
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2019 02.08.2019 10:00
Výuková stáj chovu skotu ŠZP ŽABČICE
podlimitní Hodnocení 03.07.2019 24.07.2019 09:00
Ekonomický informační systém pro Mendelovu univerzitu v Brně
nadlimitní Hodnocení 01.07.2019 02.08.2019 09:00
Rekonstrukce laboratoře pro praktickou výuku pedologie a geologie
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2019 19.07.2019 10:00
Zajištění výuky anglického jazyka pro zaměstnance, projekt ESF - rozděleno na části, opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 16.07.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části
nadlimitní Hodnocení 21.06.2019 12.08.2019 10:00
Zpracování projektové dokumentace na vinařský dům MENDELU
podlimitní Hodnocení 19.06.2019 10.07.2019 11:00
Rámcová dohoda na dodávku OOPP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2019 24.06.2019 13:00
všechny zakázky