Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Multifunkční zemědělsko-lesnický provoz: pronájem těžké techniky na úpravu terénu (tender: Multifunctional agro-forestry operation: rental of heavy machinery for landscaping)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2018 23.11.2018 10:00
Vybavení pro laboratoř 422 - hydrometrické přístroje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2018 22.11.2018 10:00
Dodávka propagačních předmětů pro AF
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2018 20.11.2018 14:00
Rámcová dohoda na dodávky extrahovaného a extrudovaného řepkového krmného šrotu - rozděleno na 2 části – opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 05.11.2018 22.11.2018 10:00
Výukové a výzkumné licence - software pro matematické a multifyzikální výpočty
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2018 20.11.2018 10:00
Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA na platformě Illumina – opakované řízení
nadlimitní Příjem nabídek 30.10.2018 05.12.2018 10:00
Oprava rozvodů vody a výměna zásobníku na TUV na Tauferových kolejích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.10.2018 19.11.2018 10:00
Stavební úpravy laboratoře virtuální reality III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.10.2018 20.11.2018 10:00
Oprava lesní cesty Padouchová, k. ú. Habrůvka - opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 30.10.2018 19.11.2018 10:00
Audity účetních období 2018, 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2018 06.11.2018 10:00
Dodávka propagačních materiálů ESF 2018 - opakování
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2018 08.11.2018 10:00
Dodávka odborných časopisů 072018, předplatné na rok 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2018 09.11.2018 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2019 - 2020
podlimitní Hodnocení 17.10.2018 05.11.2018 14:00
Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.10.2018 06.11.2018 10:00
Dodávka kalorimetrické aparatury pro ZF
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2018 06.11.2018 10:00
všechny zakázky