Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2021 - 2022
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2020 09.10.2020 10:00
Přístrojové vybavení pro laboratoř pedologie a geologie I
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2020 05.10.2020 10:00
Nákup odborné literatury 062020 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2020 17.09.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku OOPP 2020-21 - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2020 14.09.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno na části 1 - 6
podlimitní Hodnocení 31.08.2020 17.09.2020 10:00
Audity účetních období 2020, 2021, 2022 a 2023
podlimitní Hodnocení 28.08.2020 18.09.2020 10:00
Realizace oplocení před útoky velkých šelem a nákup pastevních potřeb - rozdělena na části
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.08.2020 14.09.2020 10:00
Rámcová dohoda na sekvenování nukleových kyselin na platformě Illumina - rozděleno na části / Framework Agreement to Nucleic Acid Sequencing on the Illumina Sequencing Platform - divided into parts
nadlimitní Hodnocení 04.08.2020 07.09.2020 10:00
Dodávka sazenic pro podzimní umělou obnovu lesa 2020
podlimitní Vyhodnoceno 04.08.2020 24.08.2020 10:00
Dodávka výměnného systému pro rostlinnou výrobu ŠZP Žabčice
podlimitní Hodnocení 03.08.2020 20.08.2020 10:00
Dodávka Wi-Fi a kamer včetně příslušenství pro SKM
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2020 17.08.2020 11:00
Dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky
nadlimitní Vyhodnoceno 24.07.2020 17.08.2020 10:00
Sada na terénní měření ekofyziologických parametrů dřevin – rozděleno na části, opakované řízení
podlimitní Hodnocení 09.07.2020 27.07.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení - rozděleno na části
nadlimitní Hodnocení 08.07.2020 10.08.2020 10:00
Rámcová dohoda - tonery, náplně a další spotřební materiál, rozděleno na části
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2020 17.07.2020 10:00
všechny zakázky