Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Systém pro zpracování inventur majetku v SAP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 09.11.2020 10:00
Dodávka odborných časopisů 082020, předplatné na rok 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2020 12.11.2020 10:00
Dodávka osobních vozidel pro potřeby součástí Mendelovy univerzity v Brně – rozděleno na části
podlimitní Příjem nabídek 19.10.2020 18.11.2020 13:00
Vzdělávání zaměstnanců v oblasti HR
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.10.2020 23.10.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro MENDELU – opakované řízení
nadlimitní Příjem nabídek 30.09.2020 05.11.2020 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2021 - 2022
podlimitní Hodnocení 18.09.2020 22.10.2020 10:00
Přístrojové vybavení pro laboratoř pedologie a geologie I
podlimitní Vyhodnoceno 07.09.2020 05.10.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno na části 1 - 6
podlimitní Vyhodnoceno 31.08.2020 17.09.2020 10:00
Audity účetních období 2020, 2021, 2022 a 2023
podlimitní Vyhodnoceno 28.08.2020 18.09.2020 10:00
Realizace oplocení před útoky velkých šelem a nákup pastevních potřeb - rozdělena na části
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.08.2020 14.09.2020 10:00
Rámcová dohoda na sekvenování nukleových kyselin na platformě Illumina - rozděleno na části / Framework Agreement to Nucleic Acid Sequencing on the Illumina Sequencing Platform - divided into parts
nadlimitní Vyhodnoceno 04.08.2020 07.09.2020 10:00
Objekt R – technologie válcových dynamometrů
nadlimitní Vyhodnoceno 23.04.2020 25.05.2020 10:00
Ekonomický, mzdový a personální informační systém pro Mendelovu univerzitu v Brně
nadlimitní Hodnocení 30.12.2019 24.01.2020 14:00
Dodávka propagačních předmětů pro LDF 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2018 13.08.2018 10:00
Rámcová smlouva na provádění lesnických činností 2015 – 2016
nadlimitní Vyhodnoceno 07.10.2014 27.11.2014 09:00
všechny zakázky