Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka propagačních materiálů pro ESF 2022, rozděleno na části, opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2021 01.11.2021 09:00
Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2021 08.11.2021 10:00
Dodávka fotografického vybavení pro učebnu Q04
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2021 25.10.2021 10:00
082021 Dodávka odborných časopisů, předplatné na rok 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2021 04.11.2021 10:00
Nákup linky na vazbu V1 se zahraňovacím a ořezovým modulem pro univerzitní Vydavatelství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.10.2021 25.10.2021 10:00
RNA sekvenování za použití “Next-Generation Sequencing” Illumina technologie a analýzy délky fragmentů za použití kapilární elektroforézy - rozděleno na části
nadlimitní Příjem nabídek 06.10.2021 09.11.2021 10:00
„Dodávka technického vybavení laboratoře síťové techniky“
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2021 11.10.2021 09:00
Zajištění služeb ostrahy areálu Mendelovy univerzity v Brně
nadlimitní Příjem nabídek 29.09.2021 11.11.2021 10:00
Sada na terénní měření ekofyziologických parametrů dřevin – rozděleno na části, opakované řízení II.
podlimitní Hodnocení 23.09.2021 13.10.2021 10:00
Zařízení pro přípravu biologických vzorků – rozděleno na části
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2021 04.10.2021 10:00
MendelDesignLab – Novostavba modulárního objektu – opakované řízení II
podlimitní Hodnocení 17.09.2021 11.10.2021 09:00
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí 2021, rozděleno na části 1 - 5
podlimitní Hodnocení 27.08.2021 16.09.2021 10:00
Rámcová dohoda na dodávku speciálního plastu pro omické analýzy - opakované řízení
podlimitní Hodnocení 09.08.2021 02.09.2021 10:00
Předběžné tržní konzultace - Zajištění úklidových služeb pro VÚ ICV MENDELU
mimo režim ZZVZ Hodnocení 29.07.2021 23.08.2021 10:00
Rámcová dohoda na dodávku laboratorních potřeb 2021 – rozděleno na části
podlimitní Vyhodnoceno 01.07.2021 19.08.2021 09:00
všechny zakázky