Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístrojové vybavení pro terénní měření prostorové struktury krajiny a lesních ekosystémů
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2019 12.04.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávky extrahovaného a extrudovaného řepkového krmného šrotu - rozděleno na 2 části – 2. opakování
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 05.04.2019 10:00
Zaměření stávajícího stavu a zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu objektu D a části přilehlých prostor v areálu Mendelovy univerzity v Brně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2019 01.04.2019 09:00
Vybudování závorového systému v areálu Akademie - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2019 04.04.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávku přípravků na ochranu rostlin 2019, rozděleno na části 1 - 4
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2019 08.04.2019 10:00
Robotické platformy - rozděleno na části
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2019 04.04.2019 10:00
Dodávka speciálních sadbovačů pro síje a pěstování lesních dřevin
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2019 18.03.2019 10:00
Softwarové nástroje pro komplexní podporu analýzy podnikových procesů - BPA
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2019 18.03.2019 10:30
Softwarový nástroj na podporu projektového řízení dle metodik PMI, IPMA, PRINCE2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2019 18.03.2019 10:00
Dodávka strojů pro přípravu dílců z masivního dřeva - rozděleno na části - opakované řízení
nadlimitní Příjem nabídek 04.03.2019 08.04.2019 11:00
CNC průmyslový laserový systém kombinovaný
nadlimitní Příjem nabídek 27.02.2019 02.04.2019 10:30
Prstencový roztřískovač pro dřevotřískové desky a OSB
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2019 03.04.2019 10:00
Měřicí a obslužné vybavení laboratoře automatizace a řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2019 12.03.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávku sazenic pro zalesňování 2019 – rozděleno na části 1-5
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.02.2019 08.03.2019 10:00
Dodávka analyzátoru plynů v rostlinách - opakované řízení II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.02.2019 07.03.2019 10:30
všechny zakázky