Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení 2021- rozděleno na části
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2021 16.07.2021 10:00
MendelDesignLab – Novostavba modulárního objektu – opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2021 13.07.2021 10:00
Rekonstrukce ploché střechy bloku D VŠ kolejí J.A.Komenského, ul. Kohoutova, Brno
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2021 30.06.2021 10:00
Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně, grant SGC-2021-013 a SGC-2021-018: Senzory s dataloggery pro výzkumnou plochu – rozděleno na části
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2021 23.06.2021 10:00
Dodávka samochodného postřikovače pro ŠZP Žabčice
nadlimitní Příjem nabídek 08.06.2021 12.07.2021 10:00
Rekonstrukce rozvodny NN budovy Z
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 28.06.2021 10:00
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro MENDELU a projekt Phytophthora - rozděleno na části
nadlimitní Příjem nabídek 01.06.2021 26.07.2021 10:00
Oprava havarijního stavu VZT jednotky budovy O
podlimitní Hodnocení 24.05.2021 14.06.2021 10:00
Dodávka vozidel pro potřeby součástí Mendelovy univerzity v Brně – rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 24.05.2021 11.06.2021 10:00
Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologii 2021
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.05.2021 25.05.2021 12:00
Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení - Mobilní zařízení
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 13.07.2021 10:00
Výměna podlahové krytiny v obj.Q - II.etapa ( 1.část)
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2021 27.05.2021 09:00
Klimatizace děkanátu a učeben FRRMS objekt Z
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2021 25.05.2021 10:00
Oprava společných sprch, koleje JAK, bl. C, 4.-6.NP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2021 31.05.2021 10:00
Modernizace biotechnologické laboratoře - rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 29.04.2021 18.05.2021 13:00
všechny zakázky