Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výuková stáj chovu skotu ŠZP ŽABČICE
podlimitní Příjem nabídek 03.07.2019 24.07.2019 09:00
Ekonomický informační systém pro Mendelovu univerzitu v Brně
nadlimitní Příjem nabídek 01.07.2019 02.08.2019 09:00
Rekonstrukce laboratoře pro praktickou výuku pedologie a geologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2019 19.07.2019 10:00
Zajištění výuky anglického jazyka pro zaměstnance, projekt ESF - rozděleno na části, opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 16.07.2019 10:00
Dodávka autosampleru a potenciostatu
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2019 09.07.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2019 12.08.2019 10:00
Dodávka matrací pro Tauferovy koleje
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2019 08.07.2019 10:00
Zpracování projektové dokumentace na vinařský dům MENDELU
podlimitní Hodnocení 19.06.2019 10.07.2019 11:00
Rámcová dohoda na dodávku OOPP
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2019 24.06.2019 13:00
Elektroencefalograf včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2019 03.07.2019 10:00
Dodávka hlubokomrazícího boxu a stolní chlazené centrifugy
podlimitní Vyhodnoceno 31.05.2019 27.06.2019 10:00
Laboratoř ergonomie - lékařské a audiovizuální vybavení
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2019 10.06.2019 09:00
Zařízení pro elementární analýzu a funkční diverzitu půd - rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 24.05.2019 20.06.2019 10:00
Rekonstrukce objektu C v Lednici - INTERIÉR
podlimitní Vyhodnoceno 20.05.2019 12.06.2019 10:00
Laboratoř tepelného využití biopaliv
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2019 18.07.2019 09:00
všechny zakázky