Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Box s řízeným klimatem
podlimitní Příjem nabídek 18.07.2018 07.08.2018 10:00
Realizace vybavení učeben z projektu Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně – rozdělena na části III
podlimitní Příjem nabídek 16.07.2018 02.08.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávky OOPP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2018 02.08.2018 10:00
Přístroj na stanovení křivky zrnitosti zemin
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2018 27.07.2018 10:00
Digitální a fluorescenční mikroskop – rozděleno na 2 části
nadlimitní Příjem nabídek 12.07.2018 21.08.2018 14:00
Tonery a příslušenství ostatních značek a alternativní tonery ostatních značek - opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 12.07.2018 01.08.2018 10:00
Elektroinstalace a úprava učebny T27, rekuperace a datový uzel - opakované řízení
podlimitní Příjem nabídek 11.07.2018 27.07.2018 10:00
Update stávajících licencí ANSYS na licenci ANSYS Campus Solution 10/100
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2018 23.07.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí, rozděleno na části 1 - 5
podlimitní Příjem nabídek 11.07.2018 30.07.2018 10:00
Modernizace interního informačního systému - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2018 24.07.2018 10:00
Rekonstrukce trafostanice pro SKM Mendelu - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2018 31.07.2018 10:00
Dodávka distribuovaného měřícího systému-opakování
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2018 16.07.2018 10:00
Dodávka gastrozařízení pro menzu SKM MENDELU
podlimitní Příjem nabídek 03.07.2018 20.07.2018 11:00
Dodávka Wi-Fi AP, switchů a příslušenství pro vysokoškolské koleje MENDELU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2018 30.07.2018 11:00
Rekonstrukce laboratoří pro LDF - opakované řízení
podlimitní Hodnocení 28.06.2018 19.07.2018 10:00
všechny zakázky