Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na překlady z/do anglického jazyka 2021-2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2020 07.12.2020 10:00
Přístrojové vybavení pro laboratoř pedologie a geologie II
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2020 08.12.2020 10:00
Výzkum a vzdělávání v oblasti produkce, zpracování a konzumace ovoce v jižní Etiopii
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2020 01.12.2020 10:00
Dodávka propagačních materiálů pro ESF 2020 – opakování, rozděleno na části
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2020 16.11.2020 10:00
Měřící set pro akvizici a zpracování dat dynamické odezvy stromu metodou korelace digitálního obrazu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.10.2020 12.11.2020 10:00
Systém pro zpracování inventur majetku v SAP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2020 09.11.2020 10:00
Dodávka osobních vozidel pro potřeby součástí Mendelovy univerzity v Brně – rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 19.10.2020 18.11.2020 13:00
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro MENDELU – opakované řízení
nadlimitní Hodnocení 30.09.2020 05.11.2020 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2021 - 2022
podlimitní Vyhodnoceno 18.09.2020 22.10.2020 10:00
Dodávka propagačních předmětů pro LDF 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2018 13.08.2018 10:00
Rámcová smlouva na provádění lesnických činností 2015 – 2016
nadlimitní Vyhodnoceno 07.10.2014 27.11.2014 09:00
Obnova materiálního vybavení laboratoře předmětu Chemie analytická
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2014 30.05.2014 10:00
Labyrint přírody a ráj zahrad“ - návštěvnické centrum pro propagaci zahradnictví a zahradní architektury – 1. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2014 07.05.2014 10:00
Online vzdělávací portál na podporu strategického řízení v malých a středních firmách
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2014 07.04.2014 10:00
Veřejná zakázka pro Eyetrackingovou kameru
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2013 30.08.2013 12:00
všechny zakázky