Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup odborné literatury 062018 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2018 17.10.2018 10:00
Dodávka propagačních předmětů MENDELU - Propagační předměty pro Oddělení public relations, opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2018 05.10.2018 13:00
Chlazený inkubátor
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2018 04.10.2018 10:00
Dodávka propagačních předmětů MENDELU - děleno na části
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.09.2018 24.09.2018 14:00
Školení a certifikace IT kurzů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2018 01.10.2018 11:00
Rámcová dohoda na dodávky extrahovaného a extrudovaného řepkového krmného šrotu - rozděleno na 2 části
podlimitní Příjem nabídek 12.09.2018 02.10.2018 10:00
Technologický úsek velkoplošných dílců– rozděleno na části
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2018 18.10.2018 10:00
Dodávka propagačních předmětů pro PR PEF
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.09.2018 25.09.2018 10:00
Laboratorní mikroskop s přímým osvětlením
nadlimitní Příjem nabídek 10.09.2018 15.10.2018 10:00
Update stávajících výukových a výzkumných licencí software pro matematické a multifyzikální výpočty
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.09.2018 24.09.2018 14:00
Rekonstrukce střech obj. Q - ochozy nad atriem 1. np
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2018 21.09.2018 10:00
Dodávka zakličovacího stolu a klimaboxu pro laboratoř ÚZPL
podlimitní Hodnocení 07.09.2018 25.09.2018 11:00
Rekonstrukce učeben ZF - budova A a pavilonu M s přístavkem
podlimitní Hodnocení 06.09.2018 25.09.2018 10:00
Dodávka strojů pro přípravu dílců z masivního dřeva - rozděleno na části
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2018 22.10.2018 10:00
Kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí
nadlimitní Příjem nabídek 05.09.2018 11.10.2018 10:00
všechny zakázky