Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zařízení s regulací teploty a relativní vlhkosti vzduchu – rozděleno na části
podlimitní Příjem nabídek 24.03.2023 13.04.2023 10:00
Dodávka kónického kalorimetru včetně ovládacího softwaru a PC sestavy
podlimitní Příjem nabídek 24.03.2023 13.04.2023 10:00
Dodávka FTIR spektrometru s možností rozšíření spektrálního rozsahu a příslušenství
podlimitní Příjem nabídek 24.03.2023 13.04.2023 10:00
Nákup odborné literatury 022023 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 28.03.2023 10:00
Rámcová dohoda na dodávku přípravků na ochranu rostlin 2023, rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 08.03.2023 24.03.2023 09:00
Zařízení pro odchyt a telemetrické sledování vlků
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2023 16.03.2023 09:00
Izolace spodní stavby objektu T
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2023 16.03.2023 10:00
Oprava části účelové komunikace Ořešínská
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2023 13.03.2023 10:00
Software pro správu nemovitostí Mendelovy univerzity v Brně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 22.02.2023 14.03.2023 09:00
Rámcová dohoda na zajištění cestovního pojištění MENDELU 2023-2026
podlimitní Hodnocení 22.02.2023 10.03.2023 10:00
Projektová dokumentace stavebních úprav studentského klubu FRRMS – opakované řízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.01.2023 30.01.2023 10:00
Malotraktor a vybavení pro ovocnou a okrasnou školku
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.01.2023 16.01.2023 10:00
Rekonstrukce chodeb obj. A - klimatizace
podlimitní Hodnocení 20.12.2022 21.02.2023 10:00
Rámcová dohoda na dodávku laboratorních potřeb 2023, rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 20.12.2022 07.02.2023 09:00
MENDELU – Rekonstrukce venkovních ploch v areálu Černá Pole části A a B
podlimitní Hodnocení 16.12.2022 08.02.2023 09:00
všechny zakázky