Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna podlahové krytiny na Tauferových kolejích – SKM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2023 15.06.2023 09:00
Modernizace Pily Olomučany
nadlimitní Prokazování kvalifikace 25.05.2023 10.07.2023 09:00
Oprava instalačních jader a rozvodů v ubytovacích buňkách VŠ kolejí v Lednici na Moravě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 09.06.2023 10:00
Dodávka traktorového přívěsu – třístranný sklápěč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 06.06.2023 10:00
Digitalizace MENDELU, učebny pro hybridní výuku
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 22.06.2023 10:00
Obnova strojního vybavení posilovny Centra sportovních aktivit
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2023 29.05.2023 09:00
Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení – Stolní počítače a monitory
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2023 09.06.2023 10:00
MENDELU - energokanál přeložka ÚT, MaR
podlimitní Hodnocení 04.05.2023 26.05.2023 10:00
Výmalba v objektech SKM MENDELU
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2023 12.05.2023 10:00
Osobní automobil pro projekt LIFE - II
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2023 10.05.2023 10:00
Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2023 až 2026
podlimitní Hodnocení 25.04.2023 26.05.2023 09:00
Dodávka nábytku pro SKM MENDELU – Tauferovy koleje
nadlimitní Hodnocení 19.04.2023 22.05.2023 09:00
Demonstrační pěstební stěna
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2023 28.04.2023 09:00
Rekonstrukce bytové jednotky - Žabčice
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2023 22.05.2023 10:00
Dodávka sadbovačů pro pěstování lesních dřevin
nadlimitní Hodnocení 05.04.2023 09.05.2023 10:00
všechny zakázky