Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Technologický úsek přípravy na povrchovou úpravu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2019 17.12.2019 10:00
Modernizace provozu Dykových školek v k. ú. Křtiny - III. etapa
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2019 03.01.2020 10:00
Stavební úpravy místnosti N2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2019 03.12.2019 10:00
Dodávka přístrojů pro vinařskou laboratoř
podlimitní Hodnocení 15.11.2019 04.12.2019 10:00
Zařízení pro stanovení spalného tepla
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2019 26.11.2019 13:00
Rámcová dohoda na praní prádla 2020-2024 - rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 11.11.2019 27.11.2019 10:00
Sada na terénní měření ekofyziologických parametrů dřevin – rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 08.11.2019 28.11.2019 10:00
Dodávka elektromagnetických zabezpečovacích bran pro Ústřední knihovnu MENDELU
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2019 19.11.2019 10:00
Elektronický systém spisové služby
nadlimitní Příjem nabídek 01.11.2019 17.12.2019 10:00
Revize elektrozařízení - rámcová dohoda
podlimitní Hodnocení 31.10.2019 21.11.2019 10:00
Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2020, rozděleno na části 1 a 2
podlimitní Hodnocení 31.10.2019 18.11.2019 11:00
Dodávka přístrojů pro Laboratoř rostlinných biotechnologií II - rozděleno na části
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2019 13.11.2019 09:00
Zajištění výuky anglického jazyka pro zaměstnance v Lednici - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2019 25.10.2019 10:00
Dodávka texturního analyzéru - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.10.2019 06.11.2019 10:00
Dodávka klimatizačních komor a kultivačního boxu
nadlimitní Vyhodnoceno 25.09.2019 14.11.2019 10:00
všechny zakázky