Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb při nakládání s odpady 2022-2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2021 20.12.2021 09:00
Rámcová dohoda na dodávku laboratorního spotřebního plastu – rozděleno na části
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2021 22.12.2021 10:00
Zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek „ŠLP Masarykův les Křtiny“ na období 1.1.2023 – 31.12.2032
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2021 28.12.2021 09:00
Modernizace Pily Olomučany
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.11.2021 08.12.2021 09:00
Dodávka taženého senážního lisu (vakovače) pro ŠZP Žabčice
podlimitní Hodnocení 11.11.2021 30.11.2021 09:00
Dodávka samochodné sklízecí mlátičky pro ŠZP Žabčice
nadlimitní Hodnocení 04.11.2021 06.12.2021 09:00
Dodávka tří osobních vozidel pro potřeby ŠLP Křtiny
podlimitní Hodnocení 25.10.2021 12.11.2021 09:00
Dodávka propagačních materiálů pro ESF 2022, rozděleno na části, opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.10.2021 01.11.2021 09:00
RNA sekvenování za použití “Next-Generation Sequencing” Illumina technologie a analýzy délky fragmentů za použití kapilární elektroforézy - rozděleno na části
nadlimitní Příjem nabídek 06.10.2021 22.12.2021 10:00
Zajištění služeb ostrahy areálu Mendelovy univerzity v Brně
nadlimitní Hodnocení 29.09.2021 11.11.2021 10:00
Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí 2021, rozděleno na části 1 - 5
podlimitní Hodnocení 27.08.2021 16.09.2021 10:00
Předběžné tržní konzultace - Zajištění úklidových služeb pro VÚ ICV MENDELU
mimo režim ZZVZ Hodnocení 29.07.2021 23.08.2021 10:00
Předběžné tržní konzultace - rámcová dohoda na zajištění ostrahy MENDELU
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.06.2021 14.07.2021 10:00
Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologii 2021
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.05.2021 25.05.2021 12:00
Dodávka propagačních předmětů pro LDF 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2018 13.08.2018 10:00
všechny zakázky