Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka univerzálního hydraulického sloupového lisu včetně topných desek a ovládání II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2024 23.02.2024 10:00
Neinfekční stáje pro hospodářská zvířata v ŠZP Žabčice – projektová dokumentace
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 28.02.2024 10:00
Nákup odborné literatury 012024 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2024 21.02.2024 10:00
Rámcová dohoda na dodávku osiva kukuřice 2024
podlimitní Hodnocení 01.02.2024 19.02.2024 09:00
Rámcová dohoda na dodávku hnojiv pro ŠZP Žabčice 2024
podlimitní Hodnocení 26.01.2024 13.02.2024 09:00
Rekonstrukce chodeb objektu A, I. etapa, dodávka interiéru
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2024 27.02.2024 09:00
Rekonstrukce strukturované kabeláže a prvků IT, budova A, B – I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 07.11.2023 01.12.2023 10:00
Výdejna jídla v budově "X" - modernizace výdeje
nadlimitní Vyhodnoceno 31.10.2023 04.12.2023 10:00
Demolice kravína Unkovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.10.2023 06.12.2023 10:00
FVE MENDELU, Brno – 265,2 kWp
nadlimitní Hodnocení 07.08.2023 21.12.2023 10:00
Software pro správu nemovitostí Mendelovy univerzity v Brně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 22.02.2023 14.03.2023 09:00
Individuální předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce pro zajištění služeb při nakládání s odpady
mimo režim ZZVZ Hodnocení 10.10.2022 17.10.2022 14:00
Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru“
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.04.2022 06.05.2022 12:00
Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2022, rozdělena na části“
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.03.2022 29.03.2022 15:00
Modernizace Pily Olomučany
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.11.2021 08.12.2021 09:00
všechny zakázky