Veřejné zakázky Mendelovy univerzity v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051619
Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.mendelu.cz
Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky-old.mendelu.cz

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka sady „Internet věcí“ a sady „Inteligentní domy“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2018 17.05.2018 10:00
Dodávka nábytku pro provozy SKM MENDELU - děleno na části
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2018 14.05.2018 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny pro VŠ koleje
podlimitní Příjem nabídek 19.04.2018 11.05.2018 10:00
Stavební úpravy laboratoře virtuální reality
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2018 09.05.2018 11:00
Oprava silážního žlabu
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2018 10.05.2018 10:00
Nákup odborné literatury 022018 - rozděleno na části 1 a 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 02.05.2018 10:00
Rekonstrukce střechy obj. N
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 03.05.2018 11:00
Rámcová dohoda - tonery, náplně a další spotřební materiál
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2018 04.05.2018 10:00
Zpracování PD na rekonstrukci bloku "B" VŠ kolejí J.A.Komenského
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2018 04.05.2018 10:00
Průtokový cytometr - rozděleno na části
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2018 03.05.2018 10:00
Výmalba v objektech SKM MENDELU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2018 02.05.2018 10:00
„Zpřístupnění celosvětové databáze mikroekonomických dat“
nadlimitní Příjem nabídek 06.04.2018 16.05.2018 13:00
Rekonstrukce laboratoří pro LDF a modernizace auly FRRMS - rozděleno na části
podlimitní Hodnocení 05.04.2018 26.04.2018 10:00
Bezpilotní letecký systém s příslušenstvím - opakované řízení
podlimitní Vyhodnoceno 05.04.2018 24.04.2018 10:00
Dodávka růstových komor a přístroje pro měření fotosyntézy
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2018 18.04.2018 10:00
všechny zakázky