Sdělení
Datum poslední změny 01.02.2018 18:55:45

Předběžné tržní konzultace byly ukončeny v dubnu 2017. Forma, která byla použita, nenaplňovala potřebné podmínky § 33 ZZVZ. Informace, vyplývající z proběhlých prezentací, nevedly k vymezení formy zadání ani k tvorbě zadávacích podmínek.

Přílohyžádné přílohy