Školení k podávání žádosti do DNS
Date of last change 16.03.2017 10:38:45

Oddělení veřejných zakázek oznamuje, že bude pravidelně pořádat školení vztahující se k podávání žádosti o účast v dynamickém nákupním systému. Termíny školení budou uveřejňovány na profilu zadavatele.

AttachmentsAdditional information
no additional information