Profil zadavatele od 1.1.2013
Datum poslední změny 31.01.2013 09:42:44

Ve shodě s požadavky vyhlášky č. 133/2012 Sb o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele byl spuštěn profil zadavatele splňující požadavky výše uvedené vyhlášky k 31.12.2012. Jelikož nelze propojit dříve využívaný formát profilu zadavatele s nově požadovanou strukturalizací dat, jsou všechny dosavadní záznamy z profilu zadavatele, uveřejněné do 31.12.2012 umístěny na veřejně přístupné stránce https://zakazky-old.mendelu.cz

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace