Ostatní dokumentace - veřejná

Contracts catalog: Vytvoření modulů v rámci UIS - II.
Procurement procedure: Vytvoření modulů v rámci UIS - II.

Document information

Title: Smlouva o dílo vč. přílohy_UIS II_anonymizovaná
Reference number in the filing service UM/18596/2023-19
Identifier in filing service EZAKD230059310
Description: Smlouva o dílo vč. přílohy_anonymizovaná
VZ: Vytvoření modulů v rámci UIS - II.
Document published on Profile: 27.11.2023 23:54:19

Actual file version

File name: Dokument PDF Smlouva o dílo včetně přílohy_anonymizovaná.pdf
Size: 1,000.65 KB
Actual file version: 27.11.2023 23:54:19
MD5 hash: eb5cfa7c9072b60ba79286dc63d5774e
SHA256 hash: 726993a78bacba493052abe3fe5983849bc6b3e542b297fdfce67f18f6f1e174

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 27.11.2023 23:54:19 Smlouva o dílo vč. přílohy_UIS II_anonymizovaná Smlouva o dílo vč. přílohy_anonymizovaná
VZ: Vytvoření modulů v rámci UIS - II.
other documents - public - Smlouva o dílo včetně přílohy_anonymizovan á.pdf 1,000.65 KB