Procurement documents

Procurement procedure: Výměna podlahové krytiny na Tauferových kolejích – SKM

Document information

Title: Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Dodavatel může tímto dokumentem nahradit veškeré dokumenty prokazující splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

Actual file version

File name: Dokument MS Word A1i_Příloha č. 3_Čestné prohlášení.doc
Size: 181.00 KB
Actual file version: 25.05.2023 10:46:14
MD5 hash: 59fd1d3eb8535b4dac063ca54d8b5167
SHA256 hash: 136cc82c247e38f4423c28b3acccbeb10d0278366a195ce759f5bdc8bd3cb0b4

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 25.05.2023 10:46:14 Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace Dodavatel může tímto dokumentem nahradit veškeré dokumenty prokazující splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace. procurement documents - A1i_Příloha č. 3_Čestné prohlášení.doc 181.00 KB