Procurement documents

Procurement procedure: Digitalizace MENDELU, učebny pro hybridní výuku

Document information

Title: Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Dobrovolná příloha nabídky. Dodavatel může pro účel podání nabídky nahradit dokumenty prokazující splnění kvalifikace tímto čestným prohlášením. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace budou požadovány v elektronických originálech nebo s doložkou o elektronické konverzi pouze po vybraném dodavateli před uzavřením smlouvy.
Document published on Profile: 24.05.2023 14:05:32

Actual file version

File name: Dokument MS Word A1i_Příloha č. 3 - Čestné prohlášení.doc
Size: 829.00 KB
Actual file version: 22.05.2023 13:13:29
MD5 hash: 46e173c2109af590b8cfb2cbe165a502
SHA256 hash: 3ae50a21d31b2809c016ef2a38d287259a337d53906bc0cd1e73a49f17657a95

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 22.05.2023 13:13:29 Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace Dobrovolná příloha nabídky. Dodavatel může pro účel podání nabídky nahradit dokumenty prokazující splnění kvalifikace tímto čestným prohlášením. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace budou požadovány v elektronických originálech nebo s doložkou o elektronické konverzi pouze po vybraném dodavateli před uzavřením smlouvy. procurement documents - A1i_Příloha č. 3 - Čestné prohlášení.doc 829.00 KB


Filing service register to filing service do not register to filing service