Procurement documents

Procurement procedure: Rámcová dohoda na zajištění cestovního pojištění MENDELU 2023-2026

Document information

Title: Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace a vázanosti zadávacími podmínkami
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Čestné prohlášení lze použít pro účel podání nabídky. Po vybraném dodavateli bude před podpisem pojistné smlouvy požadováno předložení dokumentů prokazujících splnění kvalifikace.
Document published on Profile: 22.02.2023 10:42:15

Actual file version

File name: Dokument MS Word A1i_Příloha č.4_Čestné prohlášení o splnění kvalifikace a vázanosti zadávacími podmínkami.docx
Size: 149.82 KB
Actual file version: 22.02.2023 10:33:51
MD5 hash: 7b921ac1494804532f8bc815b3ee5da1
SHA256 hash: 04e06d7d926508913e9524b6d6f4bbf2507332757f1feb28111751ae0edfbbff

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 22.02.2023 10:33:51 Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace a vázanosti zadávacími podmínkami Čestné prohlášení lze použít pro účel podání nabídky. Po vybraném dodavateli bude před podpisem pojistné smlouvy požadováno předložení dokumentů prokazujících splnění kvalifikace. procurement documents - A1i_Příloha č.4_Čestné prohlášení o splnění kvalifikace a vázanosti zadávacími podmínkami.docx 149.82 KB