Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: 0142022 Dodávka notebooků pro operativní sklad OIT

Document information

Title: Sdělení zadavatele k zadávací dokumentaci 1
Reference number in the filing service UM/6373/2022-7
Identifier in filing service EZAKD220050747
Description: Zadavatel Sdělením posunuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 13. 5. 2022 do 9:00 hodin.
Document published on Profile: 27.05.2022 13:04:22

Actual file version

File name: Dokument PDF 05 Sdělení zadavatele k zadávací dokumentaci_1.pdf
Size: 603.89 KB
Actual file version: 02.05.2022 10:26:22
MD5 hash: c590f71094839fb3fe8def954d513403
SHA256 hash: 8ca18ca7f496f20cc73f097fe49d42dbe0d38bff8380915624534746a41a2977

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 02.05.2022 10:26:22 Sdělení zadavatele k zadávací dokumentaci 1 Zadavatel Sdělením posunuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 13. 5. 2022 do 9:00 hodin. other documents - public - 05 Sdělení zadavatele k zadávací dokumentaci_1.pdf 603.89 KB