Procurement documents

Procurement procedure: Těžební činnosti č. 12352

Document information

Title: Příloha_2_Smlouvy_Nabídkový list
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description:
Document published on Profile: 25.01.2022 19:27:59

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha_1_Smlouvy_Projekty těžby a soustřeďováná dříví_12352.xlsx
Size: 17.18 KB
Actual file version: 14.01.2022 19:09:36
MD5 hash: 648d688210fa07dddbb2b8dbc8049b5c
SHA256 hash: 102cd30d41b3c6678dc204796c6027d9c44e5d1830218869bc60ef7adaec9d44

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 14.01.2022 19:09:36 Příloha_2_Smlouvy_Na bídkový list procurement documents - Příloha_1_Smlouvy_Pr ojekty těžby a soustřeďováná dříví_12352.xlsx 17.18 KB