Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: 0722021 Dodávka notebooku pro Ústav 424 - opakování

Document information

Title: Rozhodnutí a oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele
Reference number in the filing service UM/23813/2021-9
Identifier in filing service EZAKD210047512
Description:
Document published on Profile: 16.11.2021 10:09:43

Actual file version

File name: Dokument PDF 06 Rozhodnutí a oznámení rozhodnutí o výběru 0722021.pdf
Size: 351.94 KB
Actual file version: 11.11.2021 09:41:21
MD5 hash: 8a331b098041ffe6e62915be0b3d00da
SHA256 hash: e10970e550dcda0fbd0b369fda09293da8db7ba47ac63916c5dde02ab97fac39

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 11.11.2021 09:41:21 Rozhodnutí a oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele other documents - public - 06 Rozhodnutí a oznámení rozhodnutí o výběru 0722021.pdf 351.94 KB