Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: 0402020 Dodávka notebooku pro ÚZRHV

Document information

Title: Oznámení o výběru dodavatele - 0402020 Dodávka notebooku pro ÚZRHV
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Oznámení o výběru dodavatele - 0402020 Dodávka notebooku pro ÚZRHV
Document published on Profile: 25.09.2020 14:34:21

Actual file version

File name: Dokument PDF Oznámení o výběru dodavatele 0402020.pdf
Size: 333.81 KB
Actual file version: 22.09.2020 13:40:14
MD5 hash: 31b2be583634d77c59ff8856f3fa4dde
SHA256 hash: 47fccb3aa2af91d0b033b32bf2594a5a41d06eada22eb9f4430765e114774202

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 22.09.2020 13:40:14 Oznámení o výběru dodavatele - 0402020 Dodávka notebooku pro ÚZRHV Oznámení o výběru dodavatele - 0402020 Dodávka notebooku pro ÚZRHV other documents - public - Oznámení o výběru dodavatele 0402020.pdf 333.81 KB