Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: 3052018 Wi-Fi AP a switch pro ÚIT

Document information

Title: Oznámení o výběru dodavatele
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Oznámení o výběru dodavatele: 3052018 Wi-Fi AP a switch pro ÚIT
Document published on Profile: 28.12.2018 13:08:04
Electronic signature attached: Firstname: Ondřej Šrámek
E-mail: ondrej.sramek@mendelu.cz
Organization: Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489]
Issuer: Česká pošta, s.p. [IČ 47114983], PostSignum Qualified CA 2
Date of attaching electronic signature: 20.12.2018 14:21:13

Actual file version

File name: Dokument PDF D2 Oznámení o výběru.pdf
Size: 296.38 KB
Actual file version: 20.12.2018 14:21:08
MD5 hash: c6f304673de0a37de7b3f0e626992ac2
SHA256 hash: 4132e42cb49e0db38b11cc6e6a0db141006a669e211cd03621c32e0fd0086533

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 20.12.2018 14:21:08 Oznámení o výběru dodavatele Oznámení o výběru dodavatele: 3062018 Wi-Fi AP a switch pro ÚIT other documents - public - D2 Oznámení o výběru.pdf 296.38 KB