Procurement documents

Procurement procedure: 0062018 Dodávka notebooků pro Mendelu - rozděleno na tři části

Document information

Title: Příloha č. 1b - technická specifikace
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Příloha č. 1b - technická specifikace
Document published on Profile: 29.11.2018 14:39:12
Electronic signature attached: Firstname: Bc. Lena Mikušová
E-mail: lena.mikusova@mendelu.cz
Organization: Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489]
Issuer: Česká pošta, s.p. [IČ 47114983], PostSignum Qualified CA 2
Date of attaching electronic signature: 02.11.2018 19:25:09

Actual file version

File name: Dokument MS Excel Příloha č. 1b - technická specifikace.xlsx
Size: 12.96 KB
Actual file version: 02.11.2018 19:23:58
MD5 hash: 0f271fb20b12770e947db09cf14a16d7
SHA256 hash: 94130b73bfaf7fc80b085b469fe66b0df94f913bc03db31fe14ea39aaf74d368

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 02.11.2018 19:23:58 Příloha č. 1b - technická specifikace Příloha č. 1b - technická specifikace procurement documents - Příloha č. 1b - technická specifikace.xlsx 12.96 KB