Procurement documents

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na provádění lesnických činností

Document information

Title: Příloha A1 – Obchodní podmínky pro kategorii 1
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Obchodní podmínky (návrh smlouvy) pro kategorii 1 - Pěstební činnosti
FORMULÁŘOVÉ VKLÁDÁNÍ
Document published on Profile: 15.03.2019 20:45:19

Actual file version

File name: Dokument MS Word A1_Obchodni_podminky_pest_cinn osti_fin_formular.doc
Size: 172.50 KB
Actual file version: 15.03.2019 20:45:19
MD5 hash: ab3bc8f489d69cab0562b0aefcf3f457
SHA256 hash: 81ba9e06f801afde94e96e089b44b5ed7c3bd301e0289526811c4d90de679e73

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 15.03.2019 20:45:19 Příloha A1 – Obchodní podmínky pro kategorii 1 Obchodní podmínky (návrh smlouvy) pro kategorii 1 - Pěstební činnosti
FORMULÁŘOVÉ VKLÁDÁNÍ
procurement documents - A1_Obchodni_podminky _pest_cinnosti_fin_f ormular.doc 172.50 KB