Procurement documents

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na provádění lesnických činností

Document information

Title: Příloha A1 Obchodní podmínky pro kategorii 1
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description: Obchodní podmínky (návrh smlouvy) pro kategorii 1 - Pěstební činnosti
SE ZAMČENÝM OBSAHEM
Document published on Profile: 25.02.2019 02:15:23
Electronic signature attached: Firstname: PaedDr. Zoja Šťastná
E-mail: qqstast4@mendelu.cz
Organization: Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489]
Issuer: Česká pošta, s.p. [IČ 47114983], PostSignum Qualified CA 2
Date of attaching electronic signature: 22.02.2019 15:09:53

Actual file version

File name: Dokument MS Word A1_Obchodni_podminky_pest_cinn osti_fin.doc
Size: 165.00 KB
Actual file version: 22.02.2019 14:27:12
MD5 hash: 8dd78271ee18c88b84ea5f3a79168c77
SHA256 hash: b2e3eb2b4aa5b726fff60312e2535271e5c3064d2762bb6be107865145799c98

File history

Date Title> Description Document type File name Size
V 22.02.2019 14:27:12 Příloha A1 Obchodní podmínky pro kategorii č. 1 Obchodní podmínky (návrh smlouvy) pro kategorii 1 - Pěstební činnosti procurement documents - A1_Obchodni_podminky _pest_cinnosti_fin.d oc 165.00 KB


Filing service register to filing service do not register to filing service