Ostatní dokumentace - veřejná

Dynamic purchasing system: Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií II

Document information

Title: Písemná zpráva zadavatele
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Description:
Document published on Profile: 25.07.2018 09:02:12

Actual file version

File name: Dokument PDF písemná zpráva zadavatele.pdf
Size: 1.25 MB
Actual file version: 25.07.2018 09:02:12
MD5 hash: 65b6db72c0d540db1eca682be85d9fd5
SHA256 hash: 27b972c7ad78c9fd5b9812be1e28487ababd210d064d29e294c99c85fa51fa45

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 25.07.2018 09:02:12 Písemná zpráva zadavatele other documents - public - písemná zpráva zadavatele.pdf 1.25 MB