Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka výsevové linky
podlimitní Zadáno 20.12.2017 11.01.2018 10:00
Dodávka propagačních materiálů pro PEF 2018 -textil
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2017 19.01.2018 10:00
Rámcová dohoda na poskytování licencí SAP a související údržby
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 15.01.2018 10:00
Rozšíření kamerových licencí pro řešení ATEAS Security UNLIMITED
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 09.01.2018 09:00
Přístroje pro laboratorní přípravnu vzorků - rozděleno na části
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 04.01.2018 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2018
nadlimitní Zadáno 05.12.2017 05.12.2017 23:59
Rozšíření kamerových licencí pro řešení ATEAS
VZ malého rozsahu Zrušeno 24.11.2017 11.12.2017 10:00
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla MENDELU
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2017 06.12.2017 11:00
Zajištění servisu aktivních prvků CISCO infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 04.12.2017 13:00
Dodávka návěsného sklízeče hroznů - opakované řízení
podlimitní Zadáno 15.11.2017 05.12.2017 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2018
podlimitní Zadáno 14.11.2017 01.12.2017 10:00
Síťové prvky, úložiště a příslušenství 002/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 27.11.2017 10:00
Síťové prvky, úložiště a příslušenství 001/2017
podlimitní Zadáno 14.11.2017 27.11.2017 10:00
Monitory a příslušenství 002/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2017 22.11.2017 10:00
Monitory a příslušenství 001/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 20.11.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016