Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka matrací pro ubytovací provozy SKM Brno
Odesílatel Jana Hradská
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2024 10:17:55
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Oznamuji Vám zahájení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávka matrací pro ubytovací provozy SKM Brno" a zasílám potřebné poklady.
S pozdravem
Jana Hradská


Přílohy
- Výzva.pdf (340.07 KB)
- Příloha A Obchodní podmínky - Návrh smlouvy.doc (130.50 KB)
- Příloha B Cenový návrh - Specifikace zakázky_matrace.xlsx (12.87 KB)