Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce chodeb objektu A, I. etapa, dodávka interiéru
Odesílatel Jan Lízal
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2024 12:48:09
Číslo jednací ve SpSl UM/11/2023-10
ID ve SpSl EZAKZ240062367
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- A4_vysvětlení_ZD_č.3.pdf (758.44 KB)