Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 124065
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.01.2024 09:30:53
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že 28. 12. 2023 byla uzavřena smlouva s FORESTRA, s.r.o., odštěpný závod, Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice IČO: 066 21 791 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek