Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Demolice kravína Unkovice
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2023 13:51:41
Číslo jednací ve SpSl UM/16115/2023-21
ID ve SpSl EZAKZ230060924
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 včetně přílohy

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 vč. přílohy.

Příloha tohoto vysvětlení:
- Aktualizovaná Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.pdf (731.40 KB)
- Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr_aktual 22.11.2023.xlsx (73.12 KB)