Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Demolice kravína Unkovice
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2023 21:47:51
Číslo jednací ve SpSl UM/16115/2023-18
ID ve SpSl EZAKZ230060837
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 včetně přílohy

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 vč. přílohy.

Příloha tohoto vysvětlení:
1) Aktualizovaná Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (702.77 KB)
- Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr_aktual.xlsx (36.75 KB)