Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Demolice kravína Unkovice
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.10.2023 18:40:18
Číslo jednací ve SpSl UM/16115/2023-9
ID ve SpSl EZAKZ230060589
Předmět Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace vč. příloh.

Přílohy tohoto vysvětlení:
1) Aktualizovaná Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr
2) Aktualizovaná Příloha č. 3 - Obchodní podmínky – návrh Smlouvy o dílo


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (737.03 KB)
- Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr_aktual.xlsx (36.37 KB)
- Příloha č. 3 - Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo_aktual.docx (85.08 KB)