Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka židlí pro ubytovací provoz kolejí J.A.Komenského
Odesílatel Jana Hradská
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2014 14:32:15
Předmět Výzva

Oznamuji Vám zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku židlí pro ubytovací provoz SKM MENDELU.
S pozdravem


Přílohy
- Příloha A - Obchodní podmínky - návrh smlouvy.doc (137.50 KB)
- Výzva_židle_14.pdf (2.29 MB)