Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla
Odesílatel Jana Hradská
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2023 14:29:39
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Oznamuji Vám zahájení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla" a v příloze zasílám potřebné dokumenty.
S pozdravem
Hradská


Přílohy
- Výzva.pdf (296.43 KB)
- Příl. A Obchodni podminky - Navrh smlouvy - final.docx (64.32 KB)
- Příl. B1_Technicka specifikace predmetu smlouvy.docx (32.77 KB)
- Příl. B2_Seznam míst a energetických zařízení.xls (44.50 KB)
- Příl. B3_Seznam meridel pro odecty_JAK.xls (27.00 KB)
- Příl. B4_Přehled posledních revizí a zkoušek.xlsx (15.17 KB)
- Příl. B5_Soupis filtrů VZT.xlsx (13.18 KB)
- Příl. C_Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.xlsx (10.44 KB)