Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení – mobilní zařízení
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.10.2023 15:47:41
Číslo jednací ve SpSl UM/17151/2023-9
ID ve SpSl EZAKZ230060155
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel uveřejňuje Vysvětlení ZD č. 1, kterým reaguje na dotaz dodavatele ze dne 3. 10. 2023.


Přílohy
- A3_Vysvětlení zadávací dokumentace_1.pdf (765.84 KB)