Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 43345
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.09.2023 11:05:34
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že 31. 08. 2023 byla uzavřena smlouva s Zdeněk Kučera, 679 05 Březina 97, IČO: 723 66 729 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek