Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka licencí v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.08.2023 15:10:48
Číslo jednací ve SpSl UM/14919/2023-9
ID ve SpSl EZAKZ230059002
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace 2

Zadavatel uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zároveň žádá dodavatele o akceptaci informací v tomto Vysvětlení.


Přílohy
- A5i_Příloha č.2 ZD_obchodní podmínky_smlouva_aktualizace_II.docx (54.06 KB)
- A5_Vysvětlení zadávací dokumentace 2.pdf (402.74 KB)