Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka licencí v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.08.2023 17:47:58
Číslo jednací ve SpSl UM/14919/2023-6
ID ve SpSl EZAKZ230058987
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace 1

Zadavatel uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- A4_Vysvětlení zadávací dokumentace_1.pdf (315.32 KB)
- A4i_Příloha č.2_obchodní podmínky_smlouva_aktualizace.docx (56.39 KB)