Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce chodeb a učeben objektu B, I. etapa
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.08.2023 10:45:49
Číslo jednací ve SpSl UM/6207/2022-18
ID ve SpSl EZAKZ230058970
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel v příloze poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a žádá potenciální dodavatele, aby jej akceptovali.


Přílohy
- A2_vysvětlení_ZD_č.4.pdf (324.57 KB)