Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka osobního automobilu pro LDF MENDELU – opakované řízení
Odesílatel Martina Katonová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.08.2023 16:59:08
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení ZD č. 1

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- A2_Vysvětlení ZD č. 1_sZB.pdf (284.77 KB)
- Aktualizovaná ke dni 14. 8. 2023_A1i_Příloha č. 1_Technická specifikace.xlsx (12.64 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby