Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce chodeb a učeben objektu B, I. etapa
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.08.2023 10:24:08
Číslo jednací ve SpSl UM/6207/2022-13
ID ve SpSl EZAKZ230058879
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v příloze poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a žádá potenciální dodavatele, aby jej akceptovali.


Přílohy
- A2_vysvětlení_ZD_č.3.pdf (330.87 KB)