Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce chodeb obj. A – klimatizace – opakované řízení
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2023 16:01:26
Číslo jednací ve SpSl UM/5067/2023-13
ID ve SpSl EZAKZ230058699
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, kterým došlo k doplnění a upřesnění zadávacích podmínek. Zadavatel žádá všechny dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace.pdf (305.16 KB)
- 5_A1i_Příloha č. 4 - Čestné prohlášení _AKTUALIZACE_1. 8. 2023.docx (65.83 KB)