Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce chodeb a učeben objektu B, I. etapa
Odesílatel Jan Lízal
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2023 08:17:26
Číslo jednací ve SpSl UM/6207/2022-9
ID ve SpSl EZAKZ230058673
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v příloze poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace a žádá potenciální dodavatele, aby jej akceptovali.


Přílohy
- A3_vysvětlení_ZD_č.2.pdf (789.60 KB)
- A3i_D.1.1.10 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ.pdf (4.09 MB)
- A3ii_I.ETAPA - STAV_28.7.2023 zadání.xlsx (737.16 KB)