Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce chodeb a učeben objektu B, I. etapa
Odesílatel Jan Lízal
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.07.2023 10:58:17
Číslo jednací ve SpSl UM/6207/2022-3
ID ve SpSl EZAKZ230058301
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V příloze zadavatel uveřejňuje Sdělení zadavatele č. 1


Přílohy
- A2_sdělení_k_ZD_č.1_.pdf (677.99 KB)