Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 0102023 Dodávka tabletů s příslušenstvím pro FRRMS
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2023 10:45:52
Číslo jednací ve SpSl UM/10003/2023-5
ID ve SpSl EZAKZ230057863
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

Na základě dotazu dodavatele Zadavatel uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace, které je přílohou této zprávy. Zároveň Zadavatel uveřejňuje i aktualizovanou technickou specifikaci.
Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Bc. Zdeněk Bartl
Administrátor veřejné zakázky
Oddělení veřejných zakázek
Mendelova univerzita v Brně


Přílohy
- 06 Vysvětlení zadávací dokumentace 1.pdf (385.91 KB)
- 06 Příloha č. 1 - Technická specifikace 0102023 - aktualizace.xlsx (12.64 KB)